Klijsen Makelaardij
Naar de homepagina Menu

Nieuws en actualiteiten

Woningmarkt: meer nieuw aanbod, aantal transacties stijgt iets

Landelijk

Het aanbod op de woningmarkt is sinds vorig jaar 9,9% gedaald en dat is minder hevig dan voorheen; er is zelfs weer iets meer aanbod dan een kwartaal terug. Het aanbod aan appartementen daalt vrijwel niet meer terwijl de aanboddaling voor vrijstaande en ook twee- onder-één-kap woningen boven de 13% ligt. De hoeveelheid nieuw aanbod dit kwartaal kent sinds langere tijd weer een stijging en wel van 9,2% naar 44.168 woningen. Vraagprijzen stijgen met nu 9,2% nog wel flink maar ook dat percentage is lager dan vorig jaar.

Daarbij is ook de trend van dalende transactieaantallen doorbroken door een stijging van het aantal verkopen met 1,8% ten opzichte van vorig jaar. Verkoopprijzen nemen nog wel steeds toe maar de 7,4% stijging die nu wordt genoteerd is duidelijk lager dan vorig jaar waar dat nog bovende 10% lag. De gemiddelde verkoopprijs bedraagt nu €308.000. De verkoopkans van woningen islicht toegenomen: van het nieuwe woningaanbod wordt 73% binnen 90 dagen verkocht. De KI1bedraagt nu 3,3. De regionale verschillen zijn nog altijd groot.

Dit kwartaal werden er 6.900 nieuwbouwwoningen verkocht, dat is 13% minder dan hetzelfde kwartaal een jaar terug. Het aanbod aan nieuwbouwwoningen stijgt 12% naar 14.300 woningen. De prijs van een nieuwbouwwoning stijgt met 17% naar nu €387.000. KI bedraagt 6,8.

Regio Bergen op Zoom e.o.

Deze regio omvat de gemeenten Tholen, Bergen op Zoom, Steenbergen, Woensdrecht en Roosendaal. Er staan halverwege het kwartaal 435 woningen te koop in deze regio; een daling van maar liefst 25%. De daling raakt alle woningtypen; het meeste aanbod in deze regio betreft vrijstaande woningen (176 stuks) met 17% minder aanbod. De hoeveelheid nieuw aanbod dit kwartaal stijgt met 12% naar 363 woningen. Vraagprijzen stijgen met ruim 10%.

Het aantal transacties daalt met 8% naar nu 331 woningen. Het aantal verkochte tussen- en hoekwoningen daalt nauwelijks. Transactieprijzen lopen in deze regio bijna 12% op naar nu€261.000. Alleen twee-onder-één-kap woningen blijven daar met 4% prijsstijging wat bij achter. De verkooptijd bedraagt in deze regio 35 dagen. 

De krapte op de woningmarkt in deze regio neemt toe met KI = 3,9. Vorig jaar kwam die nog uit op 5,0. Reden is dat de hoeveelheid aanbod behoorlijk is geslonken. Extreme schaarste (KI < 2) betreft o.a. twee-onder-één-kap woningen in Bergen op Zoom en de grotere appartementen (>80m2) in Roosendaal.

Regio West-Brabant

Deze regio omvat de gemeenten Etten-Leur, Rucphen, Zundert, Halderberge en Moerdijk. De hoeveelheid aanbod daalt bijna 22% naar nu 513 woningen waarvan 316 vrijstaande woningen. De aanboddaling betreft alle woningtypen. De hoeveelheid nieuw aanbod dit kwartaal stijgt in deze regio met bijna 7% naar 350 woningen.

Het aantal transacties neemt ruim 3% toe naar 328 woningen. De gemiddelde transactieprijs steeg met bijna 8% naar nu €304.000. Tegen de landelijke trend in stegen vrijstaande woningen het meest in prijs namelijk 13% in een jaar tijd. Verkopen lukt in gemiddeld 48 dagen.

De woningmarkt in deze regio is inmiddels ook krap te noemen met KI = 4,7 waar deze vorig jaar nog 6,2 bedroeg. Afname van aanbod en toename van transacties zijn hier debet aan. Etten- Leur kent nog altijd een flink overspannen markt (KI < 2) voor tussen- en hoekwoningen en appartementen. Het zelfde geldt voor tussenwoningen in Moerdijk.

Regio Breda

Deze regio omvat de gemeenten Baarle-Nassau, Breda, Dongen, Geertruidenberg, Gilze en Rijen, Oosterhout, Werkendam, Drimmelen en Alphen-Chaam. Er staan halverwege het kwartaal 1.004 woningen te koop in deze regio; een daling van bijna 4% waarbij het aanbod aan vrijstaand (met nu 419 panden het meest voorkomende woningaanbod) en aan appartementen heel licht toeneemt en dat van tussen- en hoekwoningen en ook twee-onder-één-kap afneemt. De hoeveelheid nieuw aanbod dit kwartaal stijgt met 3% naar 1.024 woningen.

Het aantal transacties daalt ruim 8% naar nu 893 woningen. Vrijstaande woningen noteren een daling van het aantal transacties van 19%. Transactieprijzen lopen met 5% op naar nu€306.000. Alle woningtypen werden duurder, vrijstaand en hoekwoningen het minst, twee-onder- één-kap het meest. De verkooptijd bedraagt in deze regio 32 dagen.

De woningmarkt is in deze regio iets van de oververhitting kwijt met een KI = 3,4 waar deze een jaar geleden 3,2 bedroeg. Belangrijkste oorzaak hiervoor is de daling van het aantal transacties. Extreme schaarste (KI < 2) komt zeker nog voor in deze regio bij o.a. kleinere appartementen (<80m2) in Breda en Oosterhout, tussenwoningen in Werkendam, Oosterhout, Dongen en Geertruidenberg.

Regio Tilburg Oirschot

Onder deze regio vallen de gemeenten Goirle, Hilvarenbeek, Oirschot, Oisterwijk en Tilburg. De hoeveelheid aanbod kent een daling van ruim 10% naar nu 892 woningen. Het aanbod aan appartementen daalt fors met 38% naar nog maar 88 stuks. Ook in deze regio is de vrijstaande woning het meest voorkomende woningtype binnen het aanbod (nu 333 stuks). De hoeveelheid nieuw aanbod dit kwartaal stijgt in deze regio met 3% naar 763 woningen.

Het aantal transacties neemt 8% toe naar 713 woningen. Het aantal verkochte vrijstaande woningen stijgt explosief met maar liefst 74% naar 101 stuks. Toch blijft de tussenwoning met afstand het meest verkochte woningtype met 285 stuks. Transactie-prijzen stijgen nog geen 1%naar nu €289.000 maar dalen voor o.a. vrijstaande woningen met een kleine 5%. Verkopen lukt in gemiddeld 38 dagen; vrijstaande woningen hebben ongeveer 3 maanden verkooptijd nodig.

De krapte op de woningmarkt neemt in deze regio toe met een KI = 3,8 terwijl deze vorig jaar nog 4,5 bedroeg; goed te verklaren door het dalende aanbod in combinatie met stijging van het aantal transacties. Zeer schaars (KI < 2) zijn in deze regio tussenwoningen in Oisterwijk en vooral de kleinere appartementen in Tilburg. Deze woningtypen zijn verder overal wel schaars; vrijstaande woningen kennen juist een evenwichtige tot zelfs ruime markt.

Conclusie

De druk op de woningmarkt neemt landelijk niet af doordat het aanbod nog steeds daalt al is die daling wat minder hevig dan voorheen. Echter, de instroom van nieuw aanbod neemt toe. Daardoor stijgt het aantal transacties ook iets. De oververhitting zal pas gaan afnemen wanneer de hoeveelheid aanbod verhoudingsgewijs meer stijgt dan het aantal transacties. Dat punt is mogelijk in zicht wanneer de huidige trend doorzet. In het nieuwbouw segment gebeurt dat al: meer aanbod en minder transacties; KI stijgt naar 6,8.

In de meest oververhitte regio Breda neemt de spanning op de woningmarkt inmiddels ietsaf; in de andere regio’s neemt deze nog toe. De hoeveelheid nieuw aanbod op de markt neemtsinds enkele jaren weer toe en dat kan een voorbode zijn voor afname van de oververhitting.

 

Bron: NVM


Terug naar het overzicht

www.klijsen.nl maakt gebruik van cookies - lees meer of sluit deze melding