Klijsen Makelaardij
Naar de homepagina Menu

Nieuws en actualiteiten

Financieren van agrarische objecten biedt kansen

Financieren van agrarische objecten biedt kansen

Uit onze praktijk als NVM Makelaar en/of Taxateur van Agrarisch & Landelijk Vastgoed blijkt dat de markt in beweging is. Ook op het gebied van financiering treden er veranderingen op. Financiering is niet altijd eenvoudig. Veel kopers zien op tegen dit proces, als zij een woning met agrarische bestemming op het oog hebben. Voor ons natuurlijk een kans om ze daarin bij te staan. In de eerste column van 2018 wil ik daarom graag een aantal oplossingen aandragen, die wij zelf in onze praktijk kunnen toepassen voordat het object op de markt verschijnt.

Taxeren van een agrarisch object
Objecten met een agrarische bestemming verkocht aan een particulier met als doel te gaan bewonen, worden niet meer gevalideerd door de validatie-instituten in samenspraak met het NRVT. Dit zorgt ervoor dat er geen gevalideerd taxatierapport beschikbaar is terwijl de bank dit wel eist voor de particuliere financiering. De validatie-instituten valideren alleen objecten met een woonbestemming ten behoeve van bancaire woningfinanciering. De nieuwe afspraken die het NRVT met de validatie instituten heeft gemaakt, vindt u hier.

Risico voor de bank te groot
Wanneer een object een andere bestemming heeft dan wonen, zoals een agrarische bestemming, levert dit problemen op. Er kan geen woningfinanciering worden afgegeven als de zekerheid van een woningbestemming ontbreekt. De bank loopt risico wanneer deze bestemmingswijziging er niet komt en het onderpand dus minder waard blijkt te zijn.
Bovenstaande problematiek is onhandig en levert de nodige onzekerheid op bij zowel koper als verkoper. Hoe kunnen wij dit als experts oplossen?

Nieuw jaar nieuwe kansen
In mijn ogen kan de situatie verbeteren door de volgende kansen te zien en toe te passen:

Een validatie is wel mogelijk mits er een positief principebesluit van het college van Burgemeester & Wethouders ligt. Het doen van een principeverzoek is naar mijn mening de eerste stap om een bancaire financiering rond te krijgen.

Vervolgens ligt er een kans voor NVM-A&LV-leden om eigenaren van objecten met een agrarische bestemming te adviseren om tijdig te beginnen met de bestemmingsplanwijziging of omzetting naar plattelandswoning, zeker zolang het agrarisch bedrijf nog actief is. Deze objecten kunnen dan wel worden gevalideerd.


Door bovenstaande kansen te benutten kunnen wij onze klanten nu en in de toekomst ook op het gebied van financiering bijstaan. En daarin tonen wij, NVM-A&LV-leden , onder andere onze expertise.

Met vriendelijke groet,

Ard Klijsen
Voorzitter Agrarisch & Landelijk Vastgoed
NVM Makelaar/Taxateur og

 


Terug naar het overzicht

www.klijsen.nl maakt gebruik van cookies - lees meer of sluit deze melding