Klijsen Makelaardij
Naar de homepagina Menu

Nieuws en actualiteiten

Eerste Kamer keurt invoering fosfaatrechten goed

De invoering van een stelsel van fosfaatrechten voor de melkveehouderij per 1 januari 2018 is formeel rond. De Eerste Kamer nam dinsdag het wetsvoorstel met een kleine meerderheid aan.

Bij de stemmingen verklaarden VVD, CDA, PvdA, CU, 50Plus en het grootste deel van D66 zich akkoord met de plannen van staatssecretaris Martijn van Dam (EZ). Daarmee kreeg de nieuwe fosfaatwet 42 van de 73 uitgebrachte stemmen. Alle andere fracties en Henriëtte Prast van D66 stemden tegen.

In een stemverklaring noemde GroenLinks de invoering van fosfaatrechten 'een stap in de verkeerde richting'. Deze partij wil een maximum aan het aantal dieren en de hoeveelheid melk per hectare.

SGP: teveel nadelen

De SGP wil de Nederlandse derogatie niet in gevaar brengen, maar senator Peter Schalk ziet teveel nadelen aan het voorstel van Van Dam. Hij noemde onder meer de 'onnodige' afroming en onvoldoende aandacht voor de knelgevallen.

Twee ingediende moties werden verworpen. Een motie van de SP stelde voor om de verhandelbaarheid van de fosfaatrechten te schrappen, de PvdD wilde dat het kabinet gaat werken aan verplichte weidegang en een wettelijk maximum aan de melkgift per koe.

Grondgebonden groei

De Eerste Kamer keurde ook de Wet grondgebonden groei melkveehouderij goed. De steun vooor deze wet was ruimer dan voor het stelsel van fosfaatrechten, alleen de PvdD en Henriëtte Prast (D66) stemden tegen.


Terug naar het overzicht

www.klijsen.nl maakt gebruik van cookies - lees meer of sluit deze melding