Klijsen Makelaardij
Naar de homepagina Menu

Nieuws en actualiteiten

Betrek bedrijfsgebouwen in liberale pachtbeleid

Het pachten van landbouwgrond is een moeizaam dossier. Er zijn veel partijen bij betrokken, zowel aan de aanbodkant als aan de vraagzijde. De belangen van die partijen lopen sterk uiteen. Dat zorgt ervoor dat de wet- en regelgeving rond het pachten niet erg transparant is en wat ons betreft hiaten vertoont.

Eigenlijk vinden alle betrokkenen dat het huidige pachtbeleid aanpassing behoeft. Ik denk dat het een goede zaak is dat de minister en de volksvertegenwoordiging aandacht gaan besteden aan het pachtbeleid en de verdeeldheid tussen de betrokken marktpartijen hopelijk wat kunnen verkleinen. 

Verschil van mening is er onder meer over de duur van pachtcontracten. De ene partij pleit voor langlopende contracten (reguliere pacht), omdat dat in haar ogen goed is voor de kwaliteit van de grond. Andere partijen zijn voor liberale pacht, omdat dat de flexibiliteit en de pachtprijzen ten goede komt. Wij als NVM A&LV zijn neutraal in deze discussie.

Maar wat wij wel graag aangepast zien in het Nederlandse liberale pacht beleid, is dat niet alleen de grond kan worden gepacht, maar ook de bedrijfsgebouwen (stallen, kassen e.d.) op die grond. Dit is wenselijk nu er een forse vrijval van agrarische bedrijfsgebouwen (VAB) in het buitengebied plaatsvindt.

Het betrekken van bedrijfsgebouwen in de liberale pachtcontracten bevordert wat ons betreft de efficiëntie, transparantie en voorziet in een wezenlijke behoefte van zowel pachters als grondeigenaren. Dat dit nu niet kan in ons huidige pachtbeleid, zorgt voor papieren rompslomp – er moeten aanvullende contracten worden gesloten voor de bedrijfsgebouwen – en onduidelijkheid.

Het zou makkelijker zijn als de liberale pacht van grond gecombineerd kan worden met pacht van bedrijfsgebouwen, omdat zo de waarde van de gebouwen tot uiting kan komen in de pachtprijs. Daarnaast is er een maatschappelijk voordeel. Het voorkomt leegstand en het bevordert optimaal gebruik van agrarische gebouwen. Ik denk dat iedereen daar baat bij heeft.

Ard Klijsen, voorzitter NVM A&LV

Bron: NVM.nl (klik voor het volledige artikel)


Terug naar het overzicht

www.klijsen.nl maakt gebruik van cookies - lees meer of sluit deze melding