Klijsen Makelaardij
Naar de homepagina Menu

Nieuws en actualiteiten

Markt voor Agrarisch vastgoed veert op

De agrarische markt in Nederland is sterk in beweging. De melkprijs is gestegen en de introductie van het fosfaatrechtenstelsel in de melkveehouderij treedt naar verwachting per 1 januari 2018 in werking. Pluimveehouders zijn opgeschrikt door de fipronil-affaire en varkenshouders in Noord-Brabant worden geconfronteerd met strengere milieu-eisen die eerder moeten worden ingevoerd. De impact van deze ontwikkelingen op de vastgoedmarkt is groot. Dit zijn de kernpunten uit het tweede NVM Agrarisch & Landelijk Vastgoedbericht (NVM A&LV-bericht) dat vandaag verschijnt.

‘Verheugend is dat landbouw in de komende regeerperiode weer de aandacht krijgt die het verdient’, zegt voorzitter Ard Klijsen van NVM vakgroep Agrarisch & Landelijk Vastgoed (NVM A&LV).

Lees verder
‘Flexibiliteit bepaalt succes VAB-beleid’

Ard Klijsen: leg versleten stal tegen de vlakte.

‘Flexibiliteit bepaalt succes VAB-beleid’

Brabantse gemeenten die een duurzaam buitengebied wen- sen, moeten exibiliteit tonen bij de herbestemming van vrijkomende agrarische bebouwing (VAB). Versleten stallen moeten tegen de vlakte, maar in veel lege bedrijfsgebouwen zijn nieuwe initiatieven mogelijk, stelt makelaar Ard Klijsen.

Lees verder
Fosfaatrechten: oplossing grondgebondenheid nieuw bedrijf

Er komt een oplossing voor het probleem ‘grondgebondenheid’ voor bedrijven die na 2 juli 2015 zijn ontstaan als gevolg van een bedrijfsoverdracht, splitsing, samenvoeging of wijziging van rechtsvorm. Hierdoor wordt voorkomen dat grondgebonden bedrijven, die na 2 juli 2015 zijn voortgezet onder een nieuw KvK-nummer, te maken krijgen met een generieke afroming. De exacte invulling is nog niet bekend.

Lees verder

www.klijsen.nl maakt gebruik van cookies - lees meer of sluit deze melding