Klijsen Makelaardij
Naar de homepagina Menu

Uw nieuwe woning?

Terug naar het overzicht

RIEL Akkerweg ong

€ 379.000,- v.o.n. /

De map wordt geladen…

De kaart openen / sluiten

Morgen direct bouwen!
Het bouwen van een huis is wellicht een droom van velen. Maar wie weet wordt die droom hier voor u SNEL werkelijkheid! De ruime kavel met een omvang van 2.650 m2 is in de directe omgeving van een uitgestrekt bosgebied en de “bekende” Rechte Heide gelegen, wat goede “uitrijmogelijkheden” geeft voor liefhebbers van paardenhouderij.
Maar ook genieters van rust of mensen die houden van wandelen of fietsen en natuur zullen zich hier op hun plaats voelen. (Bels Lijntje en riviertje De Leie zijn zichtbaar vanaf eigen kavel!)

Voor bijgevoegde schetsen is een definitieve bouwvergunning aanwezig!
- alle gemeentelijke leges zijn betaald
- alle benodigde bouwtekeningen, berekeningen en benodigde onderzoeken zijn aanwezig
- u kunt dus per direct aan de slag!

Ook andere ontwerpen zijn mogelijk en kunnen worden overlegd met de architect.

Indien wordt afgeweken van de reeds verleende bouwvergunning luiden de belangrijkste richtlijnen voor de bouw van de woning als volgt:
- De inhoud van de woning mag 1.000 m3 bedragen!
- goothoogte mbt woning maximaal 4.50 meter en nokhoogte 9.00 meter
- woning dient een zadeldak te hebben
- Met betrekking tot het bijgebouw geldt dat er maximaal 100 m2 aan bijgebouwen mag worden opgericht en dat daar
een maximale goothoogte geldt van 3.00 meter en een maximale nokhoogte van 5.00 meter.
Voor eventuele overige vragen kunt u contact opnemen met ons kantoor.

Bestemmingsplanregels
Bij het realiseren van een woning op deze kavel dient u rekening te houden met de geldende bestemmingsplanregels, welke hieronder letterlijk zijn aangehaald:
Artikel 6 Wonen
• 6.1 Bestemmingsomschrijving
• 6.2 Bouwregels
• 6.3 Gebruiksregels
6.1 Bestemmingsomschrijving
De op de verbeelding voor ‘Wonen’ (W) aangewezen gronden zijn bestemd voor de volgende doeleinden:
• wonen;
• tuinen;
• aan huis verbonden beroepen en aan huis verbonden bedrijven;
• groenvoorzieningen;
• (onverharde) paden, wegen en parkeervoorzieningen;
• water en waterhuishoudkundige voorzieningen.
6.2 Bouwregels
6.2.1 Algemeen
• bij aanvraag om omgevingsvergunning voor de activiteit bouwen dient een bodemrapport te worden overlegd waaruit blijkt dat de bodem geschikt is voor de activiteit bouwen.
• de goothoogte mag niet meer bedragen de goothoogte zoals aangeduid op de verbeelding;
• de (bouw-)hoogte mag niet meer bedragen dan de (bouw)hoogte zoals aangeduid op de verbeelding;
• wanneer op de verbeelding de aanduiding ‘kap’ is opgenomen dient het hoofdgebouw te worden afgedekt met een kap met een gelijkbenig zadeldak en met een dakhelling zoals aangeduid op de verbeelding;
6.2.2 Hoofdgebouw
Voor het bouwen van het hoofdgebouw inclusief aan en uitbouwen gelden de volgende bepalingen:
• per bouwvlak mag niet meer dan één vrijstaande woning worden gebouwd;
• de woning dient te worden gebouwd binnen het op de verbeelding aangeduide bouwvlak, waarbij de voorgevel van de woning dient te worden opgericht in de op de verbeelding aangeduide voorgevellijn;
• de inhoud mag niet meer bedragen dan 1000 m3;
• de goothoogte mag niet meer bedragen de goothoogte zoals aangeduid op de verbeelding;
• de (bouw-)hoogte mag niet meer bedragen dan de (bouw)hoogte zoals aangeduid op de verbeelding;
• wanneer op de verbeelding de aanduiding ‘kap’ is opgenomen dient het hoofdgebouw te worden afgedekt met een kap met een gelijkbenig zadeldak en met een dakhelling zoals aangeduid op de verbeelding;
• wanneer op de verbeelding de aanduiding ‘plat’ is opgenomen dient het hoofdgebouw te worden afdekt met een plat dak of een dak met een dakhelling van maximaal 15°.
6.2.3 Bijgebouwen
Voor het bouwen van (vrijstaande) bijgebouwen gelden de volgende regels:
• vrijstaande bijgebouwen dienen op een afstand van ten minste 2 meter achter de voorgevellijn van het hoofdgebouw te worden gebouwd;
• de gezamenlijke oppervlakte aan bijgebouwen mag niet meer bedragen dan 100 m2 per woning;
• de goothoogte mag niet meer bedragen dan 3 meter;
• de (bouw)hoogte mag niet meer bedragen dan 5 meter;
• de afstand van vrijstaande bijgebouwen tot het dichtstbijzijnde punt van de woning mag niet meer bedragen dan 15 meter;
• de kapvorm/dakvorm van het bijgebouw dient overeen te komen met de dakvorm/kapvorm van het hoofdgebouw. 6.2.4 Bouwwerken, geen gebouwen zijnde
Voor het bouwen van bouwwerken, geen gebouw zijnde, gelden de volgende regels:
• de (bouw)hoogte van terreinafscheidingen mag voor (het verlengde van) de voorgevel van het hoofdgebouw niet meer bedragen dan 1 meter, voor het overige mag de (bouw)hoogte van terreinafscheidingen niet meer bedragen dan 2 meter;
• De (bouw)hoogte van overige bouwwerken, geen gebouwen zijnde, mag niet meer bedragen dan 5 meter;
• Voor de bouw van onoverdekte zwembaden geldt dat de oppervlakte niet meer mag bedragen dan 100 m2 en de afstand tot het dichtstbijzijnde punt van de woning niet meer dan 15 meter.
6.3 Gebruiksregels
Binnen de bestemming ‘Wonen’ is de uitoefening van aan-huis-verbonden beroepen en aan-huis-verbonden bedrijven toegestaan als ondergeschikte activiteit bij de woonfunctie, waarbij de volgende bepalingen van toepassing zijn:
• de omvang van de activiteit mag niet meer bedragen dan 30% van de gezamenlijke vloeroppervlakte van de bebouwing tot een maximum van 60 m2;
• het gebruik mag geen nadelige invloed hebben op de normale afwikkeling van het verkeer en mag geen onevenredige toename van de parkeerbehoefte veroorzaken;
• detailhandel is niet toegestaan;
• de activiteit wordt uitgeoefend door de bewoner.

Specificaties
Bouwgrond 2.650 m2 perceeloppervlak
Ligging Aan rustige weg, vrij uitzicht, beschutte ligging, buiten bebouwde kom, in bosrijke omgeving, landelijk gelegen

Neem contact met ons op

Vrijblijvend meer weten over Akkerweg ong in RIEL? Aarzel niet en neem contact met ons op via onderstaand formulier.


 

* Deze velden zijn verplicht

Player wordt geladen...

www.klijsen.nl maakt gebruik van cookies - lees meer of sluit deze melding