Klijsen Makelaardij
Naar de homepagina Menu

Uw nieuwe woning?

Terug naar het overzicht

DEN HOUT Ruiterspoor ong

De map wordt geladen…

De kaart openen / sluiten

Ruiterspoor (toekomstig nummer 24 en 26) – Twee bouwkavels

Heeft u als droom zelf een vrijstaande woning bouwen? En dat het liefst in een ruimtelijk omgeving en toch in de nabijheid van alle benodigde faciliteiten? Dan attenderen wij u graag op deze twee fraaie bouwkavels. Beide kavels hebben een grootte van circa 1.500 m² en bieden de mogelijkheid tot het realiseren van een vrijstaande woning met bijgebouw.

De kavels kennen een ideale ligging; een rustige woonomgeving aan de rand van het dorp, centraal gesitueerd ten opzichte van de kern van Den Hout. Alle benodigde voorzieningen zijn op korte afstand gelegen. Het centrum van Oosterhout, maar ook uitvalswegen richting Breda, ’s-Hertogenbosch en Rotterdam zijn vanuit hier goed te bereiken.

Wenst u meer informatie over de mogelijkheden? Neemt u dan contact op met een van de verkopende kantoren. De kavels worden collegiaal aangeboden door:

Klijsen Makelaars & Taxateurs te Oosterhout +31 (0)162 - 426 348, info@klijsen.nl of
Sweep Makelaardij te Teteringen + 31 (0)76 – 8502865, info@sweepmakelaardij.nl


Bouwregels

23.2.1 Algemeen
Voor het bouwen in het algemeen gelden de volgende bepalingen:
a.     er is maximaal een woning toegestaan per bestemmingsvlak, met dien verstande dat:
1.     ter plaatse van de aanduiding 'maximum aantal wooneenheden' het aangegeven maximale aantal wooneenheden het toegestane maximale aantal woningen is;
b.     de inhoud van een woning bedraagt maximaal 750 m3, met dien verstande dat:
1.     de inhoud van een gesplitste woning niet mag worden vergroot;
2.     een bestaande grotere inhoud als maximum geldt;
3.     bij monumenten mag het gehele pand worden benut voor de woning, ook als dit leidt tot een grotere inhoudsmaat dan 750 m3;
4.     bij het bepalen van de inhoud van een woning worden voor bewoning bestemde aangebouwde bijbehorende bouwwerken meegerekend;
c.     de goothoogte bedraagt niet meer dan 4,5 m., met dien verstande dat een bestaande grotere goothoogte als maximum geldt;
d.     de bouwhoogte bedraagt niet meer dan 9 m., met dien verstande dat een bestaande grotere bouwhoogte als maximum geldt;
e.     de afstand van woningen tot de zijdelingse perceelsgrenzen bedraagt ten minste 3 m. Indien de perceelsgrens is gelegen in water, wordt deze maat gemeten vanuit de boveninsteek van de betreffende oever;
f.      In afwijking van het gestelde onder lid b. geldt, dat voor de percelen Houtse Pad 3 / 3A en Hoge Dijk 5 / 5A, de maximale inhoud 1.500 m3 mag bedragen.

23.2.2 Herbouw woning
Voor herbouw van bestaande woningen gelden aanvullend de volgende voorwaarden:
a.      de herbouw vindt plaats op de (voor zover aanwezige) bestaande fundamenten van de bedrijfswoning;
b.      de bouwwijze (d.w.z. vrijstaand, halfvrijstaand of aaneengebouwd) van de te herbouwen bedrijfswoning(en) wijkt niet af van de bouwwijze van de oorspronkelijke woning(en);
c.      verzekerd is dat overtollige bebouwing (voormalige bedrijfsbebouwing of bij de bedrijfswoning bijbehorende bouwwerken) wordt gesloopt.

23.2.3 Bijbehorende bouwwerken bij woningen
Bijbehorende bouwwerken bij de woning voldoen aan de volgende kenmerken:
a.     de gezamenlijke oppervlakte van niet voor bewoning bestemde bijbehorende bouwwerken per woning bedraagt maximaal 100 m2;
b.     deze gebouwen mogen uitsluitend worden gebouwd op een afstand van minimaal 3 m. achter de voorgevelrooilijn van de woning;
c.     de goothoogte bedraagt maximaal 3,5 m., met dien verstande dat een bestaande hogere maatvoering als maximum geldt;
d.     de bouwhoogte bedraagt maximaal 6 m., met dien verstande dat een bestaande hogere maatvoering als maximum geldt.

23.2.4 Bouwwerken, geen gebouwen zijnde
Bouwwerken, geen gebouwen zijnde, voldoen aan de volgende kenmerken:
a.     voor of op de voorgevelrooilijn van de woning:
1.     de bouwhoogte bedraagt maximaal 1 m.;
b.     achter de voorgevelrooilijn van de woning:
1.     de bouwhoogte van erf- en perceelsafscheidingen bedraagt maximaal 2 m.;
2.     de bouwhoogte van overige bouwwerken, geen gebouwen zijnde bedraagt maximaal 3 m.;
c.     met dien verstande, dat ter plaatse van de gebiedsaanduiding ?overige zone - landschappelijke inpassing? geen bouwwerken zijn toegestaan.

23.3 Afwijken van de bouwregels
23.3.1 Omgevingsvergunning afstand tot zijdelingse perceelsgrens
Het bevoegd gezag kan door middel van het verlenen van een omgevingsvergunning afwijken van het bepaalde in 23.2.1, onder e., teneinde af te wijken van de minimale afstand tot de zijdelingse perceelsgrens, mits:
a.     de situering stedenbouwkundig, landschappelijk en verkeerskundig aanvaardbaar is;
b.     de situering niet leidt tot aantasting van rechten en gebruiksmogelijkheden van aangrenzende percelen en de daarop aanwezige bouwwerken.Deze informatie is door ons met de nodige zorgvuldigheid samengesteld. Onzerzijds wordt echter geen enkele aansprakelijkheid aanvaard voor enige onvolledigheid, onjuistheid of anderszins, dan wel de gevolgen daarvan. Alle opgegeven maten en oppervlakten zijn indicatief.

Specificaties
Bouwgrond 1.500 m2 perceeloppervlak
Ligging Aan rustige weg

Neem contact met ons op

Vrijblijvend meer weten over Ruiterspoor ong in DEN HOUT? Aarzel niet en neem contact met ons op via onderstaand formulier.


 

* Deze velden zijn verplicht

Player wordt geladen...

www.klijsen.nl maakt gebruik van cookies - lees meer of sluit deze melding